Rolsteigers

Rolsteigers

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de werkbaarheid van de nieuwe op- en afbouwinstructies rolsteigers per 1 januari 2018 en dat er in een gesprek met Aboma Keboma wensen zijn neergelegd om binnen onze sector op een werkbare manier met de nieuwe regels te kunnen werken (voor de duidelijkheid: deze wensen zijn nu niet opgenomen in de nieuwe regels):

1. Rolsteiger op een afstand van maximaal 30 cm van de gesloten gevel  kunnen plaatsen
2. Aan de gevelzijde diagonalen en leuningen kunnen verwijderen  tijdens het plaatsen van de gevelelementen

Uit de korte enquête over rolsteigers die onder leden is gehouden is duidelijk naar voren gekomen dat 92% van de respondenten het arbeidsmiddel rolsteiger inzet en dat 58% de rolsteiger wekelijks inzet. Tevens geeft 80% aan dat het af en toe inzetten van de rolsteiger onvermijdelijk is. 42 % van de respondenten geeft aan dat men geen interne procedure heeft om te bepalen welk arbeidsmiddel voor het werken op hoogte ingezet kan worden rekening houdend met mogelijkheden en risico’s. Dit is een punt van aandacht.

Recent heeft er wederom een gesprek met Aboma Keboma plaatsgevonden en Dumebo DWS heeft een opdracht verstrekt aan Aboma Keboma om met ons onderstaande stappen te doorlopen:
1. inventarisatie/opstellen ‘uitvraag’
2. gesprekken met fabrikant
3. toetsen voorstellen fabrikant
4. opstellen branchedocument over rolsteigers

Het is een wens om na dit traject een bijeenkomst te organiseren om het branchedocument nader toe te lichten.

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

M: dumebodws@metaalunie.nl
T: 030 - 605 33 44

Postadres:
Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

dumebo dws logo
koninklijke metaalunie logo
Recent Posts
Neem met ons contact op

We zijn niet in de buurt op dit moment. Maar u kunt ons een email sturen en we komen zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.