Een aantal leden heeft eind 2017 met elkaar gesproken over problemen met aangeleverde tekeningen. Het vergt vaak onnodig veel tijd om op basis van deze tekeningen 2D en 3D tekeningen van dak- en gevelsystemen uit te werken. Graag willen we met ketenspelers in gesprek om te proberen zodanig op elkaar aan te sluiten zodat onnodige tijdsverspilling verleden tijd is.

Onderstaand een aantal algemene aandachtpunten die zijn genoemd:

  • aangereikt model van de opdrachtgever is niet bruikbaar voor dak- en wandverwerker. Het 3D model heeft vaak geen schil en daarom is het niet mogelijk vanuit deze tekening 2D doorsnedes te maken;
  • inlezen van de bestanden kost veel tijd omdat ze te groot zijn;
  • communicatie tussen softwarepakketten verloopt niet optimaal.

Oproep aan leden kennis te delen

Het zou een goede zaak zijn gebruikmakend van de kracht van het collectief kennis bijeen te brengen om de problemen die er leven over dit onderwerp goed in beeld te krijgen om ze vervolgens met ketenspelers bespreekbaar te maken. Mogelijkerwijs is het voor de opdrachtgever mogelijk door een kleine aanpassing in de werkwijze onnodig tijdverlies te voorkomen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 november is dit thema besproken en heeft een aantal leden aangegeven in dit onderwerp geïnteresseerd te zijn. Dumebo DWS zal dit thema tijdens een nog te organiseren bijeenkomst wederom behandelen.

 

We vragen leden onderstaande informatie te geven:

  • In welk format krijgt u tekeningen aangeleverd?
  • tegen welke problemen loopt u aan?
  • heeft u een oplossing gevonden en zo ja welke?
  • hoe zou de aanleverende partij de tekeningen anders moeten aanleveren om tijd te besparen?

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

M: dumebodws@metaalunie.nl
T: 030 - 605 33 44

Postadres:
Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

dumebo dws logo
koninklijke metaalunie logo
Recent Posts
Neem met ons contact op

We zijn niet in de buurt op dit moment. Maar u kunt ons een email sturen en we komen zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.