dumebo dws header

Over Dumebo DWS

Wie zijn wij?

Dumebo DWS is een branchevereniging voor metaalbouw. Wij zijn uw startpunt voor het ontwerpen en bouwen met metalen gevel- en daksystemen. Alle brancheleden werken volgens de montagevoorschriften van de Kwaliteitsrichtlijn.

Dumebo DWS staat bekend als autoriteit op het gebied van bouwen met metaal. Wij werken nauw samen met de fabrikanten van dak- en wand panelen en toeleveranciers. Samen met MDG hebben wij de Kwaliteitsrichtlijn Metalen gevels en daken ontwikkeld.

Waarom en voor wie zijn wij er?

Branchevereniging Dumebo DWS zet zich in voor specialistische aannemers voor metalen dak- en gevelsystemen. Als u lid wordt van branchevereniging Dumebo DWS helpen wij uw positie te verbeteren. Hierbij staan professioneel bedrijfsvoeren en verhogen van het kwaliteitsniveau hoog in het vaandel. DDWS heeft met de Kwaliteitsrichtlijn een instrument ontwikkeld dat gebruikt kan worden ter invulling van de te verwachten ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ die is gericht op kwaliteitsborging van product, proces en personeel.

Wat doet Dumebo DWS?

Als branchevereniging werken wij aan het verhogen van de kwaliteit van metalen gevels en daken. Daartoe is de Kwaliteitsrichtijn en het Keurmerk opgesteld. Deze maken het mogelijk om kwaliteit meetbaar te maken. Dumebo DWS ondersteunt ook innovaties en onderzoek en draagt bij aan het opstellen van uniforme richtlijnen. Wij zetten ons in op de onderstaande terreinen:

Belangenbehartiging
Dumebo DWS komt op voor de belangen van haar leden en lobbyt in samenwerking met de Metaalunie om de marktstructuur en politieke organisaties op het gebied van wet- en regelgeving voor hen positief te beïnvloeden.

Voorlichting en promotie
De professionele markt, de particuliere markt en de belangenorganisaties worden via de website en periodiek via het blad Metaal & Techniek geïnformeerd over ontwikkelingen.  Zo krijgt uw bedrijf meer bekendheid.

Scholing, onderzoek, opleiding en kennisoverdracht
We bieden medewerkers van lidbedrijven bij- en nascholing aan en zorgen voor gerichte kennisoverdracht en informatievoorziening. Dankzij onderzoek en nauwe contacten met overheidsinstanties en partnerorganisaties, zijn we in staat om vereniging-overstijgende kennis en ervaring uit te wisselen.

Beheer van het Keurmerk Dumebo DWS
Binnen de commissie Kwaliteitsrichtlijn waken we over de kwaliteit van de producten en diensten van onze leden en bieden wij hen advies zodat zij de hoogste kwaliteit blijvend kunnen leveren. Uw klanten weten daarom dat onze leden betrouwbaar zijn. Onze Kwaliteitsrichtlijn is een garantie op kwaliteit en deugdelijk werk.

Partnerorganisaties

Onze brancheorganisatie werkt samen met onderstaande organisaties in de metaalsector en de dak- en gevelbranche om zo nog beter bijdragen aan de behoeften en belangen van haar leden.

Bouwen met Staal
BBN (Brandveilig Bouwen Nederland)
Branchevereniging MDG
Cluster Bouw van de Metaalunie
NEBIFA (Nederlandse fabrikanten binnenwanden)
Romazo
SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw)
Staalfederatie

Meer weten over onze partnerorganisaties? Kijk dan op de pagina Partnerorganisaties.

Bestuur

Dumebo DWS is onderdeel van de koepelorganisatie Koninklijke Metaalunie. Zij voert het secretariaat van Dumebo DWS en ondersteunt het bestuur. De branchemanager van de Metaalunie runt de dagelijkse operatie.  De bestuursleden zijn directeuren en/of directievertegenwoordigers van de lidbedrijven. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in de algemene ledenvergadering. Het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van het ledenbestand.

Commissies

Ter ondersteuning van het bestuur is het mogelijk meerdere commissies in te stellen voor specifieke werkterreinen. Commissies worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidbedrijven. De voorzitters van de commissies vervullen soms een bestuursfunctie. Commissies kunnen zich laten ondersteunen door werkgroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van belangenpartijen. Binnen deze werkgroepen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de buitengewone leden en keten partners. Zo worden oplossingen voor technische vraagstukken en innovatieprojecten branchebreed opgepakt en ondersteund.

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur

Samenstelling

Martin Nelissen
Nedicom Dak- en Geveltechniek B.V. te Asten
Bestuursvoorzitter

Penningmeester – vacant

Giel Biersteker
Biersteker Gevel- & Daktechniek BV te Honselersdijk
Bestuurslid
Portefeuille: Duurzaamheid

Bas van Hoeve
Kamplacon B.V. te Emmeloord
Bestuurslid
Portefeuille: Opleidingen

Erik van de Koppel
Cladding Partners B.V. te Oosterhout
Bestuurslid

John Schuten
TSV Metaalbouw B.V.
Bestuurslid
Portefeuille: Kwaliteitsborging

Commissie Kwaliteitsrichtlijn

Aandachtsgebieden

Onderhoud van de Kwaliteitsrichtlijn
Technische aspecten in de sector
Technische innovatie

Samenstelling

John Dame – Kiwa BDA Geveladvies BV
Robbie Engelen – Nedicom Dak en Geveltechniek BV
Ger Faro – Cladding Partners BV
René van Gammeren – Allpro BV
Gerard de Jong – NES BV
Otto Kettlitz – Kettlitz ESG BV
Jesmer Kuiper – MSP Dak & Wand BV
Han van der Loo – VANDERLOO Gevelbouw BV
Dennis Steegman – Nestinox BV
René Timmerman – SAB-profiel BV (voorzitter)

Portefeuille Communicatie en PR Dumebo DWS

Aandachtsgebieden

Interne en externe communicatie en PR
Beurzen
Website
Lobby

Portefeuillehouder

Jan Brinkman – Felspartners B.V.

Portefeuille kwaliteitsborging

Aandachtsgebieden

Monitoren ontwikkelingen concepwet kwaliteitsborging voor het bouwen
Uitwerken deelcertificaat op basis van risico’s en beheersmaatregelen
Ketenintegratie

Portefeuillehouder

John Schüten – B.V. Metaalbouw TSV

Projecten

Beloven dat je kwaliteit biedt is mooi. Bewijzen is beter. Daarom hebben we enkele projecten van onze leden verzameld.

Lees meer …

Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die lidmaatschap van Dumebo DWS biedt? Lees hier alles over de voordelen en de voorwaarden. Ook kunt u zich hier aanmelden als lid via het contactformulier.

Lees meer …

Kwaliteitsrichtlijn

De Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken (©) vormt de basis voor het Keurmerk Dumebo DWS. Het handboek is digitaal beschikbaar en kunt u zonder kosten integraal downloaden.

Lees meer …

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

M: dumebodws@metaalunie.nl
T: 030 - 605 33 44

Postadres:
Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

dumebo dws logo
koninklijke metaalunie logo
Neem met ons contact op

We zijn niet in de buurt op dit moment. Maar u kunt ons een email sturen en we komen zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.