dumebo dws header

Keurmerk Dak- en Gevelborg

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen vraagt de markt met ingang van 2024 aantoonbaar te maken dat er minimaal voldaan wordt aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Een borger zal dit, in opdracht van de vergunninghouder, controleren aan de hand van een borgingsinstrument op gebouwniveau. Aannemers krijgen door deze wet meer verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit. Het nieuwe borgingsstelsel eist dat deelnemers aan het bouwproces aantoonbaar kwaliteit leveren.

Dumebo DWS ziet dit als een kans en heeft vanuit de kennis ervaring vanuit de branche, en met de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en |Daken als basis, Keurmerk Dak- en Gevelborg © ontwikkeld. Vanuit een risico inventarisatie benadering die tevens door borgers wordt toegepast zijn er voor diverse dak- en wandsystemen controle-formulieren opgesteld met controlepunten waaraan een gecertificeerd lid moet voldoen.

Het is voor een aannemer van belang gerealiseerde kwaliteit aan te kunnen tonen. Met het Keurmerk Dak- en Gevelborg wordt de aannemer met betrekking tot de dak- en gevelbouw ontzorgd. Er zijn zes pilots uitgevoerd om de inhoud van het Keurmerk en de praktische uitvoering te testen. Deze pilots zijn positief verlopen en het is de bedoeling dat alle Dumebo DWS leden zich certificeren. Begin oktober 2022 is het Keurmerk Dak- en Gevelborg gelanceerd en zijn de eerste certificaten verstrekt.

 

Zekerheden waar u op kunt bouwen

Samengevat

V            Goed en deugdelijk werk

V            Toont gerealiseerde kwaliteit aan

V            Ontzorgt opdrachtgever bij verplichtingen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

V            Opgesteld vanuit risico benadering borger

V            Toetsing door onafhankelijke gecertificeerde instelling SKG-IKOB

V            Bedrijfsaudits en audits op de bouwplaats

V            Centraal register van certificaathouders op website SKG-IKOB

V            Gebaseerd op de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

V            Aandacht voor techniek en esthetische aspecten

 

Deskundigheid

Er wordt veel aandacht besteed aan vakmanschap door het opleiden van medewerkers van de Keurmerkbedrijven. Binnen MetaalTech worden cursussen op het gebied van dak- en gevelsystemen in nauwe samenwerking met de branche ontwikkeld en gegeven. Keurmerkbedrijven staan minimaal drie jaar ingeschreven als gespecialiseerde aannemer op het gebied van dak- en wandsystemen.

Kwaliteit

Een zeer belangrijke onderlegger van het Keurmerk is de Richtlijn Metalen Gevels en Daken. Deze richtlijn is jaren geleden door producenten en specialistische aannemers van metalen dak- en wandsystemen ontwikkeld en doorlopend geactualiseerd. In dit document staat de laatste stand der techniek beschreven op welke wijze dak- en wandsystemen opgebouwd dienen te worden.

Risico inventarisatie met risico beperkende maatregelen

Keurmerkbedrijven stellen op basis van een eenduidige structuur een projectgebonden risico inventarisatie op met een beschrijving van de risico beperkende maatregelen. Deze risico inventarisatie kan de borger spiegelen aan door hem opgestelde risico inventarisatie. Aan de hand van de aantoonbare uitgevoerde beheersmaatregelen kan de borger in korte tijd controleren of de dak- en wandsystemen tenminste voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Het is niet noodzakelijk details op de bouwplaats te controleren. Dit scheelt tijd en kosten voor de vergunninghouder en bouwer.

Veiligheid

Het spreekt voor zich dat de Keurmerkbedrijven zich houden aan de veiligheidseisen en dat medewerkers VCA gecertificeerd zijn en een cursus hebben doorlopen om veilig met een hoogwerker te kunnen werken.

Onafhankelijke toetsing Keurmerk

De leden worden door onafhankelijke audit organisatie SKG-IKOB gecontroleerd op de naleving van de eisen van Keurmerk Dak- en Gevelborg ©.

Register certificaathouders

SKG-IKOB houdt een register bij waarin de gecertifieerde bedrijven zijn opgenomen.

Onderstaand een aantal artikelen die in de verschillende vakbladen over het Keurmerk Dak- en Gevelborg zijn verschenen:

Artikel uit Gevelbouw.info 2022: Eerste certificaten Dak- en Gevelborg uitgereikt.
Artikel uit Gevelbouw 6 2022: Uitbreiding werkgebied branchekeurmerken SKG-IKOB
Artikel uit Bouw & Aanbesteding mei 2023: Dumebo DWS voor kwaliteit en betere marktpositie

 

Kwaliteitsrichtlijn

De Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken(©) vormt de basis voor het op een correcte wijze van toepassen en monteren van gevel- en daksystemen. Het handboek is digitaal beschikbaar en kunt u zonder kosten integraal downloaden.

Lees meer …

Leden

Dumebo DWS is een branchevereniging voor specialistische aannemers voor metalen dak- en gevelsystemen en montagebedrijven. Klik hier voor een overzicht van deze bedrijven.

Opleidingen

Bij Dumebo DWS staat kwaliteit voorop. Daarom hebben wij verschillende opleidingen voor specialisten in de metaalbouw. Ontdek hier welke opleidingen en cursussen wij aanbieden.

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

M: dumebodws@metaalunie.nl
T: 030 - 605 33 44

Postadres:
Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

dumebo dws logo
koninklijke metaalunie logo
Neem met ons contact op

We zijn niet in de buurt op dit moment. Maar u kunt ons een email sturen en we komen zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.