dumebo dws header

Bouwen met metaal

 

Twijfelt u over de mogelijkheden of voordelen van het bouwen met metaal? Wilt u een stalen gevel, maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn? Hieronder hebben wij de mogelijkheden en voordelen kort samengevat.

Door te bouwen met metaal kunt u duurzaam en levensduurverlengend bouwen. Onze leden kunnen u helpen en bieden kwalitatieve en uitgekiende oplossingen en bouwtechnieken. Metaal en staal dragen op de volgende manieren bij aan duurzaamheid.

 • Voor de productie van nieuw staal wordt steeds meer gebruikt staal (schroot) toegepast. Het nieuwe staal behoudt hierbij zijn eigenschappen en blijft geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Dit vermindert de behoefte aan de primaire grondstoffen ijzererts en kolen.
 • Voor elk constructiedeel wordt niet meer materiaal gebruikt dan nodig is voor de functie van dat constructiedeel.
 • Staal is herbruikbaar. Na demontage zijn de oorspronkelijke onderdelen na enige bewerking weer geschikt voor hergebruik als bouwdeel bij nieuwe bouwprojecten. 50{6471d9da1fee737f9b9a7eafbc9810e649103447f6725fbc056204479efb9731} van al het balkstaal wordt al als bouwdeel hergebruikt en de rest als schroot bij de productie van nieuw staal.
 • Goed geïsoleerde en milieuvriendelijke gevels ontzien het milieu.

Staal biedt mogelijkheden om bestaande metselwerk- en staalconstructies goed te versterken en nieuwe staalconstructies bevingsbestendig te ontwerpen. Dit kan nuttig zijn voor gebouwen in gebieden met bevingsgevaar, zoals Oost-Groningen.

De Technische Commissie ‘Aardbevingsbestendig Ontwerpen’ van Bouwen met Staal ondersteunt (constructief) ontwerpers en ingenieursbureaus bij het bevingsbestendig bouwen met concrete, praktische aanbevelingen en handreikingen. Ze heeft hiervoor alle benodigde bouwtechnische expertise.

 • Er zijn geen eisen voor brandwerendheid van de hoofddraagconstructie of beschermende maatregelen bij hallen tot circa 5 m hoogte.
 • Staal zelf is onbrandbaar en produceert geen rook. Een coating of isolatiemateriaal kan wel medebepalend zijn voor het brand- en rookgedrag van een stalen gevelplaat.

Staalframebouw wordt soms verward met staalskeletbouw. Echter, ondanks de algemene overeenkomsten, zijn het twee verschillende bouwmethoden. Bij skeletbouw wordt gebouwd met lijnvormige elementen zoals kolommen en liggers. Deze worden bedekt met schijfvormige elementen zoals wanden, vloeren en daken. Bij Staalframebouw zijn de schijfvormige elementen juist het uitgangspunt. Staalframebouw gebeurt met complete panelen voor wanden, gevels en daken en is in feite een eigentijdse variant op houtskeletbouw (hsb) en prefabbeton. Steeds vaker wordt staalframebouw gezien als een beter alternatief. Staalframebouw lijkt op metal stud bouw in de uitvoering maar niet in constructief opzicht.

Combineer het beste van hsb en staal

Staalframebouw combineert het beste van hsb en staal. Het is licht, maatvast dankzij krimpvrije materialen, minder gevoelig voor klimaatinvloeden én bestand tegen ongedierte. Creëer grotere overspanningen en uitkragingen. De levertijd is korter dan bij prefabbeton omdat er niet wordt gewerkt met mallen. Dit biedt bovendien meer ontwerpvrijheid bij kleine aantallen tegen relatief lage kosten en meer ruimtelijke en esthetische mogelijkheden door de twee- of driedimensionale structuren.

Staal geeft antwoord op de groeiende vraag naar gebouwen met een lange economische levensduur: vrij indeelbaar, herindeelbaar en aanpasbaar voor andere gebruiksvormen, andere gebruikers, nieuwe functies. Enkele voordelen:

 • Dankzij de maatvastheid van een staalskelet kan de gevelconstructie efficiënt worden gemonteerd. Er wordt tijd bespaard op afbouw, inbouw en installatietechniek.
 • Bedrijfsprocessen in een ander deel van het gebouw kunnen bij verbouwingen en renovaties met staal ongehinderd doorgaan.
 • Een staalconstructie neemt weinig plek in en leent zich daarom voor intensief ruimtegebruik en relatief veel bruikbaar vloeroppervlak. Zo maakt u optimaal gebruik van de schaarse bouwgrond. Dit scheelt in de grondkosten.
 • De skeletvormige structuur vergemakkelijkt aanpassingen zoals het verplaatsen van binnenwanden of het vernieuwen van gevelelementen. U kunt zelfs nét voor de oplevering de functionele indeling nog wijzigen zonder vertraging voor het bouwproces of verhoging van de bouwkosten.

Bouwen met staal kan uiteenlopende directe en indirecte kostenvoordelen opleveren. Enkele voorbeelden:

 • Levensduur van metalen is aanzienlijk. Voor het conserveren van staal zijn diverse systemen beschikbaar zoals verfsystemen, duplexsystemen (zink met verflaag) en aluminiseren. Binnenin gebouwen heeft staal meestal geen conserving nodig.
 • Wanneer de gebouwhoogte toeneemt gaat reductie van constructiegewicht een grotere rol spelen Een stalen draagconstructie afgewerkt met metalen gevels heeft relatief weinig gewicht.
 • Metalen bieden grote architectonische vrijheid. De meest uiteenlopende hoofdvormen, plattegronden en afwerkingen zijn uitvoerbaar. Daardoor kan het gebouw precies het karakter en de uitstraling krijgen die de architect voor ogen heeft.
 • Er zijn veel bewerkingstechnieken voorhanden om van een halffabrikaat een specifiek bouwproduct te maken. Zo kunt u een staalplaat zetten en kanten, rolbuigen, rolvormen en dieptrekken, knippen, ponsen en snijden.
 • Dankzij het lichte gewicht en de handzame afmetingen kun je bijna overal bouwen. Zelfs op zwakke ondergronden of kleine, op ingesloten locaties.
 • Er is een groot assortiment aan staalsoorten, staalkwaliteiten en bewerkingsopties voor gevel- en dakbekleding.
 • Staal is heel geschikt voor tijdelijke gebouwen omdat het makkelijk is te demonteren.

Stabu

In uw bestek kunt u de Kwaliteitsrichtijnen metalen gevels en daken opnemen.

De verwijzing hiervoor treft u in de STABU systematiek aan.

U kunt ook vrije tekst plaatsen door onderstaande tekst over te nemen:

Onderstaande onderdelen moeten worden aangebracht overeenkomstig de “Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken” deel 1, Technische richtlijn voor de montage en verwerking van materialen en deel 2, Technische richtlijn voor de materialen

Kwaliteitsrichtlijn

De Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken (©) vormt de basis voor het op een correcte wijze toepassen en monteren van gevel- en daksystemen. Het handboek is digitaal beschikbaar en kunt u zonder kosten integraal downloaden.

Lees meer …

Kwaliteitsborging

Lees hier alles over de nieuwe wet voor Kwaliteitsborging in de bouw. Hoe werkt het nieuwe stelsel, wat betekent het voor mij en hoe staan we ervoor? Wij houden u op de hoogte!

Lees meer …

Projecten

Beloven dat je kwaliteit biedt is mooi. Bewijzen is beter. Daarom hebben we enkele projecten van onze leden verzameld.

Lees meer …

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

M: dumebodws@metaalunie.nl
T: 030 - 605 33 44

Postadres:
Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

dumebo dws logo
koninklijke metaalunie logo
Neem met ons contact op

We zijn niet in de buurt op dit moment. Maar u kunt ons een email sturen en we komen zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.