Publicatie Luchtdicht Bouwen 2

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

Nieuwsbericht | 14-05-2019 | 12:54 | bron: website Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Lees verder >

Wat de wet ook alweer doet?
Kort gezegd moet de wet opleveren dat bouwers daadwerkelijk en aantoonbaar bouwen wat ze beloven. Na bouwfouten moeten bouwbedrijven ook makkelijker aansprakelijk kunnen worden gesteld. De positie van opdrachtgevers wordt dus sterker. De rol van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichthouder wordt kleiner. Met private kwaliteitsborgers en kwaliteitssystemen (instrumenten op gebouwniveau) -die worden getoetst door een nog op te tuigen overheidsinstantie- krijgt de markt er meer ruimte voor terug. Voorstanders verwachten dat de kwaliteit omhoog gaat.

Tegenstanders vrezen nog altijd voor hoge kosten en een te bureaucratisch systeem en dat alle risico’s op het bordje van hoofdaannemers belanden.
Bij vooral het CDA en de ChristenUnie zijn de zorgen niet weg, mede door uitspraken van de professoren Van Gulijk en Neerhof in Cobouw. De twee deskundigen stellen dat constructeurs, architecten, adviseurs en kwaliteitsborgers met de nieuwe wet hun aansprakelijkheid verregaand kunnen beperken, terwijl de aansprakelijkheid van de aannemer juist fors wordt uitgebreid. “Als dit klopt zou dit een behoorlijke onbalans kunnen creëren”, vrezen het CDA en de ChristenUnie. “Vooral omdat uit het Platform Constructieve Veiligheid en TNO Bouw blijkt dat de meerderheid van de ernstige bouwfouten (ruwweg tussen de 55 en 65 procent) ontstaat door fouten gemaakt door de constructeur/ontwerper.”

Als de wet is aangenomen is het de verwachting dat de wet begin 2021 in werking zal treden.

Het Dumebo DWS-bestuur onderzoekt of het mogelijk is op het gebied van (metalen) dak- en wandsystemen een robuust Keurmerk op te zetten met als doel te borgen dat de geleverde kwaliteit voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit, de kwaliteitsrichtlijn gevels en daken en de eventuele aanvullende eisen van de klant. Dit Keurmerk kan als onderdeel van een instrument op gebouwniveau worden ingezet. Indien er voldoende bedrijven het Keurmerk voeren, zullen aannemers en borgers minder tijd (geld) kwijt zijn om op de bouw details te controleren. Daarmee wordt het aantrekkelijk om met een bedrijf met het Keurmerk in zee te gaan. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

M: dumebodws@metaalunie.nl
T: 030 - 605 33 44

Postadres:
Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

dumebo dws logo
koninklijke metaalunie logo
Recommended Posts
Neem met ons contact op

We zijn niet in de buurt op dit moment. Maar u kunt ons een email sturen en we komen zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.