Publicatie Luchtdicht Bouwen 2

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De 1e Kamer heeft 11 juli 2017 het besluit genomen niet te stemmen over de conceptwet omdat er op onderdelen van de conceptwet nog veel vragen en zorgen bestonden.

Minister van BZK Kasja Ollongren heeft 29 juni 2018 een brief aan de 1e Kamer gestuurd (zie bijlage) waarin zij ingaat op de vragen die zijn gesteld. Zij geeft verder aan dat het van groot belang is dat er geen onduidelijkheid bestaat over de inhoud van het wetsvoorstel en de uitvoerbaarheid in de praktijk. Ze heeft het voornemen de verdere uitwerking van het beoogde stelsel zo veel mogelijk vast te leggen in lagere wetgeving. Het wetsvoorstel is inhoudelijk niet gewijzigd en de Minister vraagt de 1e Kamer na beantwoording van de vragen het wetsvoorstel weer in behandeling te nemen.

Dumebo DWS onderzoekt of er met een eigen deelcertificaat mogelijkheden zijn aan te haken op de systematiek van kwaliteitsborging. Er worden borgingsinstrumenten ontwikkeld waarmee borgers kunnen toetsen of bouwwerken voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Indien een borger voor het dak- en wanddeel gebruik kan maken van een deelcertificaat dak- en wandbeplating hoeft hij minder tijd te besteden aan de controle van dit deel van het bouwwerk, hetgeen kostengunstig is. Op deze wijze wil Dumebo DWS de positie van haar leden versterken.

Lees hier de brief van de Minister van BZK

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

M: dumebodws@metaalunie.nl
T: 030 - 605 33 44

Postadres:
Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Privacy- en cookieverklaring

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken zoals wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

dumebo dws logo
koninklijke metaalunie logo
Recommended Posts
Neem met ons contact op

We zijn niet in de buurt op dit moment. Maar u kunt ons een email sturen en we komen zo snel mogelijk terug.

Not readable? Change text. captcha txt
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.
Dumebo-DWS